Sensor Value Min (H24) Max (H24) Min Max
Källare 19,8 19,5 20,3 19,5 20,3
T8 - Värmebärare ut 23,8 22,1 30,6 22,1 30,6
T9 - Värmebärare in 24,1 22,1 24,9 22,1 24,9
Torkrum/ny tvättstuga 25,4 25,1 26,6 25,1 26,6
Ute (yttervägg) 16,2 10,3 24,9 10,3 24,9
Varmvatten 40,3 36,8 44,8 36,8 44,8
Measured: 13.09.12 19:38:25
Values ° C / kWh