Rapport från gårdagens drift (2019-11-11)

 

Elförbrukning värmepump: 4.82 kWh

 
  Temperaturer        
  Namn Nuvärde Medel Max Min
  Framledningstemp T1 28.0° 30.4° 41.1° 19.4°
  Utomhustemp T2 5.1° 4.9° 5.3° 4.7°
  Varmvatten T3 47.9° 48.4° 52.0° 45.2°
  Rumsgivare T5 20.5° 20.5° 20.5° 20.5°
  Hetgastemp T6 14.9° 39.5° 64.8° 13.9°
  Värmebärare ut T8 28.3° 34.7° 54.3° 13.7°
  Värmebärare in T9 28.1° 28.8° 48.2° 25.5°
  Kondensor T10 28.0° 29.7° 48.4° 25.5°
  Förångare T11 5.3° 2.2° 23.0° -2.0°
  Luftintag T12 4.3° 5.1° 6.3° 4.3°
 
  Drifttider        
  Namn Akt.status Förbrukning Drifttid Starter
  Vevhusvärme ON 0.00 01:35:19 5
  Fläkt G3 OFF 0.00 02:06:02 6
  Avfrostningsventil OFF 0.00 00:04:48 1
  Värmekabel OFF 0.00 00:18:35 1
  Kompressor OFF 4.30 02:08:55 5
  Systempump G1 ON 0.26 03:43:14 0
  Värmebärarpump G2 ON 0.26 03:43:14 0
  Växelventil OFF 0.00 00:11:40 1
  Eltillskott 0% 0% 0 0
  Elmätare VP 0W 0W