Rapport från gårdagens drift (2020-01-27)

 

Elförbrukning värmepump: 10.62 kWh

 
  Temperaturer        
  Namn Nuvärde Medel Max Min
  Framledningstemp T1 33.4° 31.8° 43.8° 27.0°
  Utomhustemp T2 4.9° 5.3° 5.7° 4.9°
  Varmvatten T3 47.0° 48.3° 53.0° 44.0°
  Rumsgivare T5 20.3° 20.3° 20.3° 20.3°
  Hetgastemp T6 49.0° 40.2° 67.3° 16.6°
  Värmebärare ut T8 37.1° 35.9° 55.2° 28.7°
  Värmebärare in T9 28.3° 30.9° 48.3° 27.2°
  Kondensor T10 28.3° 30.8° 47.9° 27.5°
  Förångare T11 2.6° 3.5° 8.6° 0.5°
  Luftintag T12 5.0° 5.3° 6.2° 4.1°
 
  Drifttider        
  Namn Akt.status Förbrukning Drifttid Starter
  Vevhusvärme OFF 0.00 03:14:05 9
  Fläkt G3 ON 0.00 04:46:08 10
  Avfrostningsventil OFF 0.00 00:00:00 0
  Värmekabel OFF 0.00 00:00:00 0
  Kompressor ON 9.51 04:45:10 9
  Systempump G1 ON 0.56 07:58:05 0
  Värmebärarpump G2 ON 0.56 07:58:05 0
  Växelventil OFF 0.00 00:47:54 3
  Eltillskott 0% 0% 0 0
  Elmätare VP 0W 0W