Rapport från gårdagens drift (2019-10-22)

 

Elförbrukning värmepump: 2.17 kWh

 
  Temperaturer        
  Namn Nuvärde Medel Max Min
  Framledningstemp T1 24.0° 25.5° 31.9° 23.5°
  Utomhustemp T2 10.6° 10.2° 11.2° 9.2°
  Varmvatten T3 47.1° 47.4° 47.9° 47.1°
  Rumsgivare T5 20.7° 20.7° 20.7° 20.7°
  Hetgastemp T6 15.6° 25.0° 54.4° 13.8°
  Värmebärare ut T8 24.2° 27.3° 35.9° 23.8°
  Värmebärare in T9 24.0° 24.9° 26.6° 23.5°
  Kondensor T10 23.9° 24.8° 26.5° 23.3°
  Förångare T11 11.3° 8.4° 12.1° 2.9°
  Luftintag T12 10.4° 10.0° 11.2° 7.5°
 
  Drifttider        
  Namn Akt.status Förbrukning Drifttid Starter
  Vevhusvärme OFF 0.00 01:16:58 5
  Fläkt G3 OFF 0.00 00:46:44 5
  Avfrostningsventil OFF 0.00 00:00:00 0
  Värmekabel OFF 0.00 00:00:00 0
  Kompressor OFF 1.53 00:45:46 4
  Systempump G1 ON 0.32 04:33:57 0
  Värmebärarpump G2 ON 0.32 04:33:57 0
  Växelventil OFF 0.00 00:00:00 0
  Eltillskott 0% 0% 0 0
  Elmätare VP 0W 0W