Rapport från gårdagens drift (2020-04-09)

 

Elförbrukning värmepump: 9.2 kWh

 
  Temperaturer        
  Namn Nuvärde Medel Max Min
  Framledningstemp T1 34.2° 30.9° 40.8° 20.5°
  Utomhustemp T2 -1.8° -0.6° 1.1° -2.0°
  Varmvatten T3 47.9° 48.2° 52.1° 45.2°
  Rumsgivare T5 21.0° 21.0° 21.1° 21.0°
  Hetgastemp T6 50.1° 36.4° 62.4° 10.5°
  Värmebärare ut T8 37.0° 33.1° 53.9° 14.0°
  Värmebärare in T9 30.1° 29.3° 48.2° 25.9°
  Kondensor T10 29.9° 29.0° 47.9° 25.8°
  Förångare T11 -3.2° -0.3° 22.5° -5.3°
  Luftintag T12 -0.7° 1.1° 3.4° -1.2°
 
  Drifttider        
  Namn Akt.status Förbrukning Drifttid Starter
  Vevhusvärme OFF 0.00 02:34:23 10
  Fläkt G3 ON 0.00 04:03:23 10
  Avfrostningsventil OFF 0.00 00:08:40 3
  Värmekabel OFF 0.00 00:49:59 3
  Kompressor ON 8.25 04:07:22 9
  Systempump G1 ON 0.48 06:48:32 0
  Värmebärarpump G2 ON 0.48 06:48:32 0
  Växelventil OFF 0.00 00:14:42 1
  Eltillskott 0% 0% 0 0
  Elmätare VP 0W 0W