Rapport från gårdagens drift (2019-08-24)

 

Elförbrukning värmepump: 2.01 kWh

 
  Temperaturer        
  Namn Nuvärde Medel Max Min
  Framledningstemp T1 24.6° 24.6° 44.3° 22.6°
  Utomhustemp T2 21.6° 14.9° 21.6° 11.9°
  Varmvatten T3 47.8° 47.8° 54.9° 43.4°
  Rumsgivare T5 24.2° 24.0° 24.2° 23.7°
  Hetgastemp T6 25.5° 21.6° 76.9° 15.4°
  Värmebärare ut T8 24.8° 26.8° 59.1° 22.6°
  Värmebärare in T9 24.7° 27.2° 48.9° 22.5°
  Kondensor T10 24.5° 27.2° 49.1° 22.2°
  Förångare T11 22.9° 18.7° 22.9° 12.4°
  Luftintag T12 22.5° 17.4° 22.5° 14.8°
 
  Drifttider        
  Namn Akt.status Förbrukning Drifttid Starter
  Vevhusvärme OFF 0.00 00:00:00 0
  Fläkt G3 OFF 0.00 00:21:50 3
  Avfrostningsventil OFF 0.00 00:00:00 0
  Värmekabel OFF 0.00 00:00:00 0
  Kompressor OFF 0.69 00:20:50 2
  Systempump G1 ON 0.66 09:22:14 0
  Värmebärarpump G2 ON 0.66 09:22:14 0
  Växelventil OFF 0.00 02:28:07 3
  Eltillskott 0% 0% 0 0
  Elmätare VP 0W 0W