Rapport från gårdagens drift (2019-05-24)

 

Elförbrukning värmepump: 6.02 kWh

 
  Temperaturer        
  Namn Nuvärde Medel Max Min
  Framledningstemp T1 21.1° 21.5° 38.7° 20.1°
  Utomhustemp T2 11.6° 14.8° 24.3° 9.4°
  Varmvatten T3 48.7° 48.2° 54.9° 42.7°
  Rumsgivare T5 21.4° 21.5° 22.2° 21.1°
  Hetgastemp T6 36.1° 23.1° 73.6° 11.3°
  Värmebärare ut T8 47.7° 29.0° 57.7° 17.3°
  Värmebärare in T9 46.8° 28.6° 49.0° 19.9°
  Kondensor T10 47.0° 28.5° 48.7° 20.1°
  Förångare T11 9.6° 14.3° 18.9° 5.9°
  Luftintag T12 11.7° 13.4° 17.0° 9.8°
 
  Drifttider        
  Namn Akt.status Förbrukning Drifttid Starter
  Vevhusvärme OFF 0.00 00:03:25 1
  Fläkt G3 OFF 0.00 01:48:31 9
  Avfrostningsventil OFF 0.00 00:00:00 0
  Värmekabel OFF 0.00 00:00:00 0
  Kompressor OFF 3.58 01:47:31 8
  Systempump G1 OFF 1.19 16:58:05 1
  Värmebärarpump G2 OFF 1.25 17:49:32 7
  Växelventil ON 0.00 07:09:57 5
  Eltillskott 0% 0% 0 0
  Elmätare VP 0W 0W