Rapport från gårdagens drift (2020-06-28)

 

Elförbrukning värmepump: .02 kWh

 
  Temperaturer        
  Namn Nuvärde Medel Max Min
  Framledningstemp T1 24.6° 24.6° 24.6° 0.0°
  Utomhustemp T2 19.0° 18.8° 19.0° 0.0°
  Varmvatten T3 46.1° 46.1° 46.1° 0.0°
  Rumsgivare T5 24.6° 24.6° 24.6° 0.0°
  Hetgastemp T6 24.3° 24.5° 24.5° 0.0°
  Värmebärare ut T8 24.7° 24.7° 24.7° 0.0°
  Värmebärare in T9 24.6° 24.6° 24.6° 0.0°
  Kondensor T10 24.4° 24.4° 24.4° 0.0°
  Förångare T11 21.8° 21.8° 21.8° 0.0°
  Luftintag T12 22.0° 21.9° 22.1° 0.0°
 
  Drifttider        
  Namn Akt.status Förbrukning Drifttid Starter
  Vevhusvärme OFF 0.00 00:00:00 0
  Fläkt G3 OFF 0.00 00:00:00 0
  Avfrostningsventil OFF 0.00 00:00:00 0
  Värmekabel OFF 0.00 00:00:00 0
  Kompressor OFF 0.00 00:00:00 0
  Systempump G1 ON 0.01 00:10:38 0
  Värmebärarpump G2 ON 0.01 00:10:38 0
  Växelventil OFF 0.00 00:00:00 0
  Eltillskott 0% 0% 0 0
  Elmätare VP 0W 0W